Škola Žákovský parlament Zápis z jednání ŽP - 24. února 2022

Zápis u jednání ŽP - 24. února 2022

24. února 2022 účast 100%, koordinátor, řš J. Šmahaj, zřš I. Šťastná

Program: 1. setkávání ŽP, seznam zástupců, podněty k jednání s vedením školy

1. školní soutěž – NAVRHNI SVOU TŘÍDU: žáci jednotlivých tříd připraví návrhy (papírová nebo počítačová podoba), jak by chtěli, aby vypadala jejich třída. Třída musí mít lavice, skříně, katedru, tabuli, umyvadlo. Jde o vizualizaci třídy. Barvy, obrázky, motivy apod. Zatím nemáme daný termín odevzdání. Domluvíme na příštím zasedání ŽP.

2. Jednotlivé ročníky diskutovaly nad podněty, jak zlepšit život ve škole. Zde jsou vypsány za každý ročník:

6. ročníky : - Barevný týden (ten nás čeká v dubnu)

- Nějaké společné akce (umožní lépe se vzájemně poznat)

7. ročníky: - Omezit počet testů na den (někdy se sejde opravdu velký počet testů v jeden den)

- Obnovení bufetu (návaznost na rozjezd svačinek, čekáme na vhodný okamžik z epidemiologického hlediska)

- Možnost navštívit kamaráda o přestávce v jiné třídě

 

8. ročník: - Výměna záchodu u tělocvičny (čekejte, je v pořadí)

- Zavedení sportovních turnajů mezi třídami

 

9. ročníky: - Tvrdší postih za žvýkání ve škole (sáhněte si někdy na židličku nebo lavici)

- Zrcadla na chlapeckých toaletách

- Military day (branný den)

- Neshody s p. uklízečkou v 1. patře

 

Co plánujeme?

- Den Země (22. dubna) pro družinu

- Jarní soutěž – Navrhni svou třídu zřš I. Šťastná

- V měsíci červnu (náhradu za Dýňovou stezku) Letem světem – úkoly se stanovišti.

PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ ŽP: čtvrtek 31. března 13.10 hodin.

JÍDELNA
7.10. Pátek
Spomazánka s pečeného masa, chléb, zelenina (1/1,7)
Ppolévka vývarová s drožďovými knedlíčky (1/1,3,7,9)
1kuře na paprice, celozrnný knedlík (1/1,3,7)
2klopsy po turecku, vařený brambor, dresink ze zakysané smetany (1/1,3,7)
AKTUÁLNĚ
Nic v dohledu :)
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.