Škola Žákovský parlament Zápis z jednání ŽP - 26. května 2022

Zápis z jednání ŽP - 26. května 2022

Účastníci: vedení školy – J. Šmahaj, I. Šťastná, Fr. Havlík,

Zástupci tříd: 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A, 9.B, 9.C

Omluveni: 7.C, 8.B, 8.C – ŠVZ.

Co jsme projednávali a na čem jsme se dohodli:

1. Sběrové místo na ovoce a mléko ve 2. patře u sborovny funguje. Vyzkoušíme tedy tento postup v příštím školním roce.

2. Vedení školy děkuje všem žákům, kteří reprezentují školu v různých oborech (sportovní, umělecké, vědomostní).

3. P. uč. Šťastná děkuje žákům 8. a 9. tříd, kteří se podílejí na přípravě akce „Setkání v zámeckém parku“ za přípravnou část. Dne 16. 6. vše vypukne.

4. Vedení školy řeší v poslední době ve velkém poškozování majetku školy a znečišťování prostor WC v 1. patře (chlapecké). V tomto posledním měsíci se řešilo již několikrát:
- nadbytečné používání papírových ručníků ve třídách (na cokoli)
- opravené dveře do šatny u tělocvičny (oprava 1 000,-) OPĚT PROKOPNUTÉ!!!
- stále rozbité kliky chlapecké WC 1. patro a WC u tělocvičny
- znečištěné WC 1. patro chlapci

Z TOHOTO DŮVODU SE RUŠÍ: SPORTOVNÍ DEN TŘÍD, KTERÝ SE MĚL USKUTEČNIT V ČERVNU A POZASTAVUJE SE POŘÍZENÍ AUTOMATU S NÁPOJI A JÍDLEM!!!
Finanční prostředky, které mohla škola použít na pronájem haly a zajištění automatu, musí vynaložit na opravy, nákupy rozbitého nábytku a zajištění pořádku. Žijeme zde společně, když někdo něco ničí, ničí to i ostatním. Zkuste se nad tímto jednáním zamyslet. Pokud tyto problémy budou pokračovat i nadále, budeme na opravy najímat firmu. Finanční částka, kterou pak firma vyčíslí, zaplatí ti, kteří budou při nevhodném chování v prostorách školy nachytáni.

5. Návrhy žáků 9. ročníků:
- pořídit cedulky se jmény učitelů na jednotlivé kabinety a sborovny = lepší orientace pro hledajících
- na žádost deváťáků bude probíhat od 20. 6. – 30. 6. POSLEDNÍ OBĚD = deváťáci si mohou přisednout ke stolu s vyučujícími a poobědvat spolu 
- žáci devátých ročníků se budou moci v průběhu posledního školního týdne vyjádřit k procesu výuky na 2. stupni. Jedná se o zpětnou vazbu formou dotazníku.

JÍDELNA
7.10. Pátek
Spomazánka s pečeného masa, chléb, zelenina (1/1,7)
Ppolévka vývarová s drožďovými knedlíčky (1/1,3,7,9)
1kuře na paprice, celozrnný knedlík (1/1,3,7)
2klopsy po turecku, vařený brambor, dresink ze zakysané smetany (1/1,3,7)
AKTUÁLNĚ
Nic v dohledu :)
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.