Jídelna Sanitační řád

Sanitační řád

Úvodní ustanovení

Tento řád je zpracován na základě vyhlášky č.137/2004, o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a upravuje průběžný denní úklid po skončení pracovní doby, týdenní úklid, zařazení sanitačních dnů nebo jinou formu provádění účinné sanitace, ochranné dezinfekce a deratizace. O hygienickém stavu zařízení, prováděné sanitaci, ochranné dezinfekci se vede řádná evidence.

Za provádění uvedených úkonů a jejich evidenci zodpovídá vedoucí školní jídelny.

Ve smyslu platných hygienických předpisů zabezpečí hygienickou úroveň zařízení následující frekvence úkonů.

1. Běžný úklid

- úklidové práce prováděné denně, soustavně, případně i několikrát denně dle potřeby.

Jedná e o:

 • mytí podlahy v kuchyni 2x denně, s dezinfekcí 1x denně
 • mytí podlahy v jídelně, chodbách, skladech s dezinfekcí 1x denně
 • mytí podlahy s dezinfekcí ve škrábárně brambor po každém použití
 • úklid pracovních ploch a nářadí denně
 • mytí stolů v jídelně 2x denně
 • očištění, případně vymytí strojů po použití
 • důkladné umytí a vypláchnutí výlevky v kuchyni minimálně 1x denně

2. Týdenní úklid

- úklidové práce prováděné 1x týdně.

Jedná se o:

 • omytí regálů, skříní na potraviny, apod.
 • úklid všech provozních místností (sklady, šatny)
 • omytí a dezinfekce vnitřních stěn chladícího zařízení
 • dezinfekce pomůcek na čištění

3. Měsíční úklid

- úklidové práce prováděné 1x měsíčně.

Jedná se o:

 • mytí dveří
 • umytí omyvatelných částí stěn, nábytku s šatně
 • omytí topných těles v jídelně

4. Sanitační dny

- úklidové práce zařazované nejméně 1y za 3 měsíce.

Jedná se o:

 • pískování a dezinfekce nádobí
 • dezinfekce povrchů a podlah
 • mytí dveří a oken
 • mytí svítidel, topných těles

5. Generální úklid

- úklidové práce prováděné 2x ročně.

Jedná se o:

 • generální úklid kuchyně, jídelny a všech ostatních prostor – mytí oken, dveří, pískování nádobí, vydrhnutí regálů, očištění vzduchotechnického a klimatizačního zařízení
 • kontrolu zásob
 • odstranění nepotřebných předmětů
 • menší opravy dle potřeb
 • výměna poškozeného nádobí, nářadí a dalšího vybavení

6. Deratizace a dezinsekce

- prováděna 2x ročně odbornou firmou

 

Dále je nutné provádět:

 • bílení nebo malování výrobních prostor 1x ročně
 • bílení nebo malování skladových prostor 1x za 2 roky
 • obnova nátěrů dle potřeb
 • podlahy v místnostech jiných než výrobních, pravidelně denně používaných, omývat 1x týdně
 • umývat regály a skříně na potraviny dle potřeby
 • běžný úklid pracovních ploch a nářadí – umývat a dezinfikovat po skončení práce nebo při každé změně potraviny
 • pomůcky na čištění dezinfikovat ponořením do 5% roztoku chloraminu nebo 1% roztokem Sava
 • výměna ochranných oděvů minimálně 2x týdně, vždy po větším znečištění
 • likvidace odpadu z kuchyně minimálně 1x denně, v případě potřeby i v průběhu dne

 

Požadavky na úklid hygienického zařízení:

 • podlahy, umyvadla, záchody udržovat v čistotě průběžně
 • dveře a omyvatelné části stěn ošetřovat 1x měsíčně nebo podle znečištění
 • nábytek v šatnách ošetřovat 1x měsíčně
 • stálá, dostatečná zásoba toaletního papíru, mádla, papírových ručníků
 • výměna textilních ručníků minimálně 2x týdně

 

Požadavky na osobní hygienu pracovníků:

Každý zaměstnanec je povinen:

 • pečovat o tělesnou čistotu
 • před započetím práce, při přechodu z nečisté práce na čistou, po použití toalety, po manipulaci s odpady a při každém znečištění umýt si ruce v teplé vodě s použitím vhodného mycího, případně dezinfekčního prostředku
 • nosit osobní ochranné prostředky, zejména pracovní oděv, pracovní obuv a pokrývku hlavy při přípravě pokrmů
 • udržovat pracovní oděv v čistotě, podle potřeby měnit pracovní oděv i v průběhu pracovního dne
 • při činnosti vyžadující vysoký stupeň čistoty používat jednorázové rukavice
 • v průběhu pracovní doby neopouštět pracoviště v pracovním oděvu, obuvi
 • zdržet se nehygienického chování na pracovišti (např. kouření, konzumace jídla, úprava vlasů, nehtů, …)
 • mít na rukou krátce ostříhané a čisté nehty
 • mít ruce bez ozdobných předmětů
 • použitý pracovní oděv, v pracovní době občanský oděv, ukládat na místo k tomu vyčleněné (pracovní a občanský oděv se ukládají odděleně)
UPOZORNĚNÍ
Změna termínu sběru papíru!!!
Sběr starého papíru proběhne v termínu 5. a 6. června před hlavní budovou, ráno v 7.00-8.00 a odpoledne ve 13.00-16.00.
AKTUÁLNĚ
21.05. 8.00: Finále Poháru Rozhlasu - krajské kolo - starší žáci
22.05. ŠVZ 4. A, 4. B - Břeclav
22.05. 8.00: Fyzikální olympiáda - okr. kolo - Š. Vojtěch
23.05. ŠVZ 7. C - Vranov
23.05. 8.30: Divadelní představení Honza málem králem I. - IV. ročník
23.05. 9.30 : Den bez úrazu 2. A, 2. B
23.05. 10.00: Den bez úrazu 1. A, 1. B
23.05. 10.00 - 13.30: Den bez úrazu 8. A, 8. B
24.05. ŠVZ 7. C - Vranov
24.05. 8.00 - 10.45: Preventivní program: Povídej a hraj si se mnou 3. A
25.05. 10.45: Finále PPO futsalové ligy SVČ Znojmo - II. stupeň
ŠKOLNÍ ČASOPIS
Zveřejněná čísla:
2024-01
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie