Jídelna Provoz školní jídelny pro cizí strávníky

Provoz školní jídelny pro cizí strávníky
  1. Školní jídelna je pro cizí strávníky otevřena v pracovní dny v době od 11.00 do 11. 45 hodin.
  2. Cizí strávníci mají možnost:
    • stravovat se přímo ve školní jídelně
    • nebo si odebrat oběd k okamžité spotřebě do jídlonosiče.
  1. V případě, že strávník obědvá ve školní jídelně, musí dodržovat následující pravidla:
    • pohybuje se pouze v prostorech školní jídelny,
    • před vstupem do jídelny si umyje ruce či použije dezinfekci na ruce,
    • pokrm mu vydává personál školní jídelny u výdejního okénka, a to včetně příborů a salátů,
    • pití si vyzvedne sám u bezdotykového nápojového automatu,
    • oběd konzumuje na vyhrazeném místě v jídelně,
    • použité nádobí odnáší do určeného okénka; pokud je u okénka na odkládání nádobí fronta, počká, dokud zde nebude volno,
    • po odevzdání použitého nádobí opouští ihned školní jídelnu.
  1. Odebírá-li strávník oběd k okamžité spotřebě do jídlonosiče, řídí se následujícími pravidly:
    • obstará si dva jídlonosiče, každý opatří štítkem se svým jménem,
    • den předem, popř. daný den ráno vloží prázdný čistý jídlonosič na určené místo u vchodu do školní jídelny,
    • v době od 10.30 do 11.00 hodin naplní personál školní jídelny jídlonosič objednaným jídlem a vloží ho zpět na určené místo,
    • strávník si vyzvedne naplněný jídlonosič v době od 11.00 do 11. 45 hodin a odchází ze školy.
  1. Cizí strávníci jsou povinni dodržovat platná hygienicko – epidemiolocká pravidla.
JÍDELNA
21.3. Úterý
Srohlík, rama, džem, čaj, ovoce (1/1,7)
Pkrupicová s vejce (1/1,3,9)
1sekaná pečeně s houbou shitake, vařený brambor s máslem, salát (1/1,3,7)
2kuře na paprice, těstoviny (1/1,7)
AKTUÁLNĚ
21.03. Ukázka truhlářských prací 6. B
22.03. Fyzikální olympiáda, ZŠ Pražská
22.03. Plavání 3. A, 4. A
22.03. Plavání 3. B, 4. B
22.03. Plavání 5. A, 5. B
22.03. Veletrh práce Hollabrunn 8. ročník
23.03. Akce "Děti do bruslí" 1.A, 1. B
23.03. Den otevřených dveří
24.03. Jeden svět - 9. ročník
24.03. Projektový den 3. B (cvičná kuchyň)
26.03. Odjezd na LVVZ Itálie - žáci 8. a 9. ročníku
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.