Rodiče Kritéria pro přijímání žáků do 6. ročníku

Kritéria pro přijímání žáků do 6. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil ředitel školy níže uvedená kritéria pro přijímání (přestup) žáků do 6. ročníku Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9. Žáci budou přijímáni na základě písemné žádosti zákonných zástupců, která musí být škole doručena osobně, poštou nebo e-mailem.

Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny tři třídy 6. ročníku (90 žáků):

  • 60 žáků ze současného 5. ročníku naší školy
  • 30 nově přijímaných (přestupujících) žáků

 

Žádostí o přijetí (přestup) žáka do 6. ročníku základní školy budou přijímány od 1. října 2021 do 20. října 2021. Dle níže uvedených kritérií bude přijato 30 žáků. Pokud nebude počet naplněn, budou další žáci po tomto datu přijati dle pořadí podaných žádostí.

 

Přednostně budou přijímáni žáci:

  1. s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti – školském obvodu Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9,
  2. mimo školský obvod, jejichž sourozenec je žákem Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9,
  3. mimo školský obvod.

V případě rovnosti kritéria se rozhodne losováním

Losování provede ředitel školy za přítomnosti člena vedení školy a člena školské rady.

 O průběhu losování bude pořízen zápis.

JÍDELNA
19.8. Pátek
Ppolévka vývarová s těstovinou (1/1,9)
1sekaná pečeně, bramborová kaše, salát (1/1,3,7)
22.8. Pondělí
Ppolévka česneková s bramborem (3,9)
1kuře na zelí, bramborový knedlík (1/1)
23.8. Úterý
Ppolévka rajská s vločkami (1/1)
AKTUÁLNĚ
Nic v dohledu :)
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.