Škola Lhůtník

Lhůtník

L h ů t n í k
 Základní školy Znojmo, náměstí Republiky 9
pro školní rok 2022/2023

   Termín

   Obsah

   Zodpovídá

   Září 2022

 

   Čt        01. 09.

   Zahájení školního roku

   ŘŠ, TU

   Čt        08. 09.

   Třídní schůzky 1. - 9. ročník

   TU, ped. prac., ŠD

   Pá        09. 09.

   Jednání PK a MS – konečný termín

   předsedové
   + členové PK

   Pá        09. 09.

   TK, TV k podpisu řš, velké seznamy, záznamy v Bakaláři

   TU

   Pá        16. 09.

   Velké seznamy, záznamy v Bakaláři – 1. a 6. ročník

   TU

   St        28. 09.

   Státní svátek ČR

 

   Čt        29. 09.

   Porada o žácích se SPU a zdravotními problémy

   VP, ped. prac.

 

   Den šesťáků – adaptační kurz – Vodárna Znojmo

   TU

   Říjen 2022

 

   Út        25. 10.

   Dýňový den – 1. stupeň, Dýňová stezka

   TU, ped. prac., žáci

   St        26. 10.

   Podzimní prázdniny

 

   Čt        27. 10.

   Podzimní prázdniny

 

   Pá        28. 10.

   Státní svátek ČR – Den vzniku samostatné ČSR

 

   Po       31. 10.

   Konec vyřazování pomůcek ze sbírek kabinetů

   správci kabinetů

 

   Zasedání školské rady

   členové ŠR

 

   Podzimní tvořivý týden – 1. stupeň

   TU + ŠD

 

   Program udržitelnosti projektu IROP

 

   Listopad 2022

 

   St        16. 11.

   Pedagogická rada

   ped. prac.

   Čt        17. 11.

   Státní svátek ČR – Den boje za svobodu a demokracii

 

   Út        22. 11.

   Výbor SR

   členové

   Čt        24. 11.

   Rada SR, třídní schůzky, pohovory

   TU, ped. prac.

   Pá        25. 11.

   Jednání PK a MS – konečný termín

   předsedové
   + členové PK

   St        30. 11.

   Inventarizace kabinetů – konečný termín

   zřš., správce kabinetu

  

   Doručení přihlášek na SŠ a SOU s talentovými zkouškami
   – konečný termín

   zákonní zástupci

 

   Program udržitelnosti projektu IROP

 

   Prosinec 2022

 

   Čt        01. 12.

   Začátek plavání 3. a 4. ročníku

   TU, ŠD

   Čt        01. 12.

   Mikulášská diskotéka – ŠD, 1. stupeň

   ŠD

   Čt        22. 12.

   Vánoční rozjímání - prožitkový den

   TU, ŠD

   Pá        23. 12.

   Začátek vánočních prázdnin

 

 

   Zahájení Adventu ve Znojmě – Libohlásek

 

 

   Prezentace ročníkových prací žáků 9. ročníků

   2. stupeň

 

   Zdobení vánočního stromu na ulici Obroková

   1. stupeň

 

   Vánoční koncert Libohlásku a Hudební školy Yamaha

 

 

   Program udržitelnosti projektu IROP

 

   Leden 2023

 

   Po       02. 01.

   Konec vánočních prázdnin

 

   Po        03. 01.

   Zahájení výuky

 

   Čt        05. 01.

   Beseda o volbě povolání, pohovory

   TU, ŘŠ,VP, ped. prac.

   Út        17. 01.

   Uzavření klasifikace

   TU, ped. prac.

   Čt        19. 01.

   Pedagogická rada

   ped. prac.

   Út        24. 01.

   Výpisy z vysvědčení k podpisu – konečný termín

   TU

   Út        31. 01.

   Vydání vysvědčení za 1. pololetí školního roku

   TU

 

   Program udržitelnosti projektu IROP

 

   Únor 2023

 

   Út        01. 02.

   Začátek 2. pololetí školního roku 2022/2023

 

   Pá        03. 02.

   Pololetní prázdniny

 

   Pá        24. 02.

   Jednání PK a MS

   předsedové
   + členové PK

 

   Zkoušky Cambridge z AJ - 9. roč.

   p. uč. Šo

 

   Program udržitelnosti projektu IROP

 

   Březen 2023

 

   Út        01. 03.

   Doručení přihlášek na SŠ a SOU – konečný termín

   zákonní zástupci

   Po        13. 03.

   Jarní prázdniny - zahájení

 

   Ne       19. 03.

   Jarní prázdniny - ukončení

 

   Čt        23. 03.

   Den otevřených dveří

   zaměstnanci + žáci

   Út        28. 03.

   Den učitelů

 

 

   Program udržitelnosti projektu IROP

 

 

   Noc s Andersenem

 

 

   Týden netradiční výuky ke Dni učitelů

 

 

   Zdobení velikonoční břízy

   ŠD

 

   Velikonoce – svátky jara – prožitkový den

 

 

   Velikonoční vystoupení Libohlásku

 

   Duben 2023

 

   Čt        06. 04.

   Velikonoční prázdniny

 

   Pá        07. 04.

   Velký pátek

 

   Po        10. 04.

   Velikonoční pondělí

 

   Čt        13. 04.

   Pedagogická rada

    ped. prac.

   Út        18. 04.

   Výbor SR

    členové

   Čt        20. 04.

   Rada SR, třídní schůzky SR

    TU, ped. prac.

   Pá        28. 04.

   Jednání PK a MS, návrhy učebních pomůcek na další školní rok - konečný termín

    předsedové + členové Pk a MS

  

   Přijímací zkoušky – 4-leté obory – 1. termín

   9. ročník

  

   Přijímací zkoušky – 4-leté obory – 2. termín

   9. ročník

   

   Přijímací zkoušky – 6 a 8-leté obory – 1. termín

   5. a 7. ročník

 

   Přijímací zkoušky – 6 a 8-leté obory – 1. termín

   5. a 7. ročník

 

   Společenský večer školy

   p. uč. So, p. uč. Noá

 

   Pálení čarodějnic v ŠD

   ŠD

   Květen 2023

 

 

   Po       01. 05.

   Státní svátek ČR – Svátek práce

 

   Po       08. 05.

   Státní svátek ČR – Den vítězství

 

   

   Přijímací zkoušky – všechny obory – 1. náhradní termín

 

  

   Přijímací zkoušky – všechny obory – 2. náhradní termín

 

   Po        22. 05.

   Začátek školních vlastivědných zájezdů      

   TU

 

   Program udržitelnosti projektu IROP

 

 

   Maminky mají svátek - 1. ročník

   TU

 

   Muzejní noc

 

 

   Dyslektická olympiáda

   1. stupeň

 

   Planetárium a Antropos - Brno

   5. roč.

 

   Rozřazovací testy do třídy s RVJ

   5. roč.

   Červen 2023

 

 

   Pá        02. 06.

   Den dětí

   TU

   Pá        09. 06.

   Konec školních vlastivědných zájezdů

   TU

   Čt        15. 06.

   Den dětí v ŠD

   vychovatelky

   Út        20. 06.

   Uzavření klasifikace za 2. pololetí

   ped. prac.

   Čt        22. 06.

   Pedagogická rada

   ped. prac.

   Po        26. 06.

   Jednání PK a MS, vyhodnocení práce

   předsedové
   + členové PK

   Út        27. 06.

   Vysvědčení k podpisu, KL, TK, TV – konečný termín

   TU

   Pá        30. 06.

   Vydání vysvědčení, závěr školního roku

   TU, ped. prac.

 

   Sportovní kurz

   9. roč.

 

JÍDELNA
19.8. Pátek
Ppolévka vývarová s těstovinou (1/1,9)
1sekaná pečeně, bramborová kaše, salát (1/1,3,7)
22.8. Pondělí
Ppolévka česneková s bramborem (3,9)
1kuře na zelí, bramborový knedlík (1/1)
23.8. Úterý
Ppolévka rajská s vločkami (1/1)
AKTUÁLNĚ
Nic v dohledu :)
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.